Contact
Home
webdesign: djRrrong for undone productions
Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575
Tabellen zorginstellingen in de armverslagen

In de Verslagen over de verrichtingen van het Armbestuur die ieder jaar werden uitgebracht, werd in tabellen verslag gedaan van de ontwikkelingen in de armenzorg. Als voorbeeld is hier een overzicht gegeven van het Armverslag over 1875.

Handelingen Tweede Kamer 1877-1878, 122, 2, Regeringsverslag (pdf)

HTK 1877-1878, 3, tabel 1, Ondersteunden zoo door gemeentebesturen regtstreeks, als door besturen voor huiszittende armen, behoorden tot de instellingen van weldadigheid cat. a en d, (pdf)

HTK 1877-1878, 4, tabel 2, Uitgaven en ontvangsten wegens ondersteuning van armen, uitsluitend uit, en ten behoeve van kassen van burgerlijke gemeenten (onderverdeeld in vier klassen van gemeenten op basis van inwonertal, bezoldiging of belooning van genees-, heel- en verloskundigen, kosten van verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze, kosten van het begraven van armen, subsidien aan instellingen van weldadigheid en overige kosten en restituties) (pdf)

HTK 1877-1878, 5, tabel 3a, Besturen voor huiszittende armen cat. a en d (pdf)

HTK 1877-1878, 6, tabel 3b, Besturen voor huiszittende armen cat. a en d (pdf)

HTK 1877-1878, 7, tabel 4, Besturen voor huiszittende armen cat. b (pdf)

HTK 1877-1878, 8, tabel 5, Besturen voor huiszittende armen cat. c (pdf)

HTK 1877-1878, 9, tabel 6a, Genootschappen (pdf)

HTK 1877-1878, 10, tabel 6b, Genootschappen (pdf)

HTK 1877-1878, 11, tabel 6c, Genootschappen (pdf)

HTK 1877-1878, 12, tabel 7, Genootschappen (pdf)

HTK 1877-1878, 13, tabel 8, Genootschappen (pdf)

HTK 1877-1878, 14, tabel 9, Winteruitdeling (pdf)

HTK 1877-1878, 15, tabel 10, Winteruitdeling (pdf)

HTK 1877-1878, 16, tabel 11, Winteruitdeling (pdf)

HTK 1877-1878, 17, tabel 12, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

HTK 1877-1878, 18, tabel 13, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

HTK 1877-1878, 19, tabel 14, Genootschappen ten behoeve van kraamvrouwen (pdf)

HTK 1877-1878, 20, tabel 15a, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Verpleegden en verpleegdagen (pdf)

HTK 1877-1878, 21, tabel 15b, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Uitgaven (pdf)

HTK 1877-1878, 22, tabel 15c, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen cat. a en d, Ontvangsten (pdf)

HTK 1877-1878, 23, tabel 16, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen cat. b (pdf)

HTK 1877-1878, 24, tabel 17, Godshuizen, andere dan ziekenhuizen cat. c (pdf)

HTK 1877-1878, 25, tabel 18a, Ziekenhuizen cat. a en d, Verpleegden en verpleegdagen (pdf)

HTK 1877-1878, 26, tabel 18b, Ziekenhuizen cat. a en d, Uitgaven (pdf)

HTK 1877-1878, 27, tabel 18c, Ziekenhuizen cat. a en d, Ontvangsten (pdf)

HTK 1877-1878, 28, tabel 19, Ziekenhuizen cat. b (pdf)

HTK 1877-1878, 29, tabel, 20, Ziekenhuizen cat. c (pdf)

HTK 1877-1878, 30, tabel 21a, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 31, tabel 21b, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 32, tabel 22, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 33 tabel 23, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 34, tabel 24a, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 35, tabel 24b, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 36, tabel 25, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 37, tabel 26, Instellingen ter werkverschaffing (pdf)

HTK 1877-1878, 38, tabel 27, Gestichten Ommerschans en Veenhuizen (pdf)

HTK 1877-1878, 39, tabel 28a, Banken van leening (pdf)

HTK 1877-1878, 40, tabel 28b, Banken van leening (pdf)

HTK 1877-1878, 41, tabel 29a, Banken van leening (pdf)

HTK 1877-1878, 42, tabel 29b, Banken van leening (pdf)

HTK 1877-1878, 43, tabel 30a, Zieken- en begrafenisbussen (pdf)

HTK 1877-1878, 44, tabel 30b, Zieken- en begrafenisbussen (pdf)

HTK 1877-1878, 45, tabel 31a, Spaarbanken, Getal deelnemers enz. (pdf)

HTK 1877-1878, 46, tabel 31b, Spaarbanken, Ontvangsten, balans en verhoudingen (pdf)

HTK 1877-1878, 47, tabel 87 [32], pp. 225-228, Spaarkassen (per provincie, inclusief gemeenten waar gevestigd) (pdf)

HTK 1877-1878, 48, tabel 33a, pp. 229-232, Hulpbanken (per provincie, inclusief gemeenten waar gevestigd), Kapitalen en voorschotten (pdf)

HTK 1877-1878, 49, tabel 33b, pp. 233-236, Hulpbanken, Uitgaven en inkomsten (pdf)

Een overzicht van de bezoldiging door gemeenten van genees-, heel,-en verloskundigen over de periode 1871-1899 staat op pagina 17 van de tweede afdeling van het Armverslag over 1899, HTK 1901-1902, 122, 3 (pdf)


Meer informatie in:

Armenzorguitgaven 1817-1899 (pdf)

Armverslagen, 1814-1899

CBS, historische reeksen:
Gezondheid
Inflatie sinds 1900

Statistieken betreffende de armenzorg en de sociale zekerheid van het CCS en CBS

J.-P. Smits, E. Horlings en J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components, 1800-1913 (pdf), (Groningen 2000), over deflatie in de negentiende eeuw

W. Kingma en M.H.D. van Leeuwen, Verslagen omtrent het Armwezen en statistiek van de sociale zorg in Nederland, 1814-1964 (pdf)


Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade

Danièle Rigter publishes on different elements of the history of the welfare state. She wrote about the role of the Dutch department of Labour and about several private organisations. Her latest publications are about Dutch and Belgian social insurance and about the relationship between different levels of government and its citizens. Her research focuses on the aspects of nationbuilding, democracy and citizenship in the making of the welfare state. For the Centre for the History of Health Insurance (Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars) in the Department of Medical Humanities at the VU University Medical Center in Amsterdam she was responsible for the management of the heritage of health insurance organisations (Erfgoedgids Zorgverzekeraars).