Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Uitvoering verplichte sociale zekerheidswetten

Overzicht sociale zekerheidswetten, Bijlage 3, p. 260 e.v. (p. 36 in pdf), proefschrift Hoogenboom.

Geschiedenis uitvoeringsorganisatie


Over ongevallen-verzekering (1898)

De Ongevallenwet en werkgevers- en werknemersorganisaties

De Ongevallenwet en Centraal Beheer

Effect Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg


The making of the Dutch welfare state

Rapport Van Leijden

Kamers van Arbeid

Ziekenkassen en -fondsen in 1908

Debat november 1909

Incident maart 1910

Decentralisatie uitvoering

Voorstel Ziektewet 1910

Arbeidersverzekering

Arbeider of zelfstandige

Zekerheid zelfstandigen

Het eerste staatspensioen (1913)

Proeve Posthuma-Kupers (ZW)

De ontwikkeling van het stelsel van sociale verzekeringen was volgens de socioloog De Swaan een 'administratieve en politieke vernieuwing van de eerste orde' die qua belang 'niet onderdoet voor de invoering van de representatieve democratie, maar die ernstig onderschat is als een verworvenheid van administratieve techniek'. A. de Swaan, Zorg en de staat.

Afdeling Arbeidersverzekering

Archief Arbeidersverzekering


Rijksverzekeringsbank (RVB)


Raden van Beroep

Centrale Raad van Beroep


Plaatselijke commissies Ongevallenwet


Risico-verenigingen

Onderlinge Risico-Vereniging van Nederlandse Gemeenten (later VNG)

Centrale Werkgeversrisicobank

Centraal Beheer


Rente-commissies Invaliditeitswet


Verzekeringsraden


Betreffende de Raden van Arbeid


Bedrijfsverenigingen L&TOW

Commissie scheidslieden L&TOW


Bedrijfsverenigingen ZW

Archief Federatie van Bedrijfsverenigingen

Scheidsgerechten ZW


Hoge Raad van Arbeid (HRvA)


Leden van de Raad van State


Biografische woordenboeken Nederland


Handelingen van de Staten-Generaal


De geordende chaos

Het belang van bronnen

Het functioneren van het poldermodel

Geschiedenis verzorgingsstaat


Schema Nederlandse Vakbeweging

Canon van de Nederlandse vakbeweging

Geschiedenis van het NAS

CBS-cijfers Nederlandse vakbeweging

Vakbondshistorie

Dynastie binnen de Amerikaanse vakbeweging

Geschiedenis VNW


Commissie Buurmeijer

Raad voor Werk en Inkomen stopt in 2012

Toezicht uitvoering

Vooruitgang uitvoering

Private verzekeraars

Het Verzekeringsblad

Sociale zekerheidsregelingen nu

CBScijfers sociale uitkeringen

Eurostat

Werelddata

Internationaal democratisch lokaal bestuur


Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade.

Voorgeschiedenis verplichte verzekeringen

Wetten:

Ongevallenwet (OW) 1901

Ongevallenwet 1921

Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922

Invaliditeitswet (IW) 1913

Invaliditeitswet 1919

Vrijwillige ouderdomsverzekering 1919

Ziektewet (ZW) 1913

Ziektewet 1929

Radenwet 1913

Radenwet 1919

Wie bepaalt de verzekeringsplicht, wanneer kan een claim worden ingediend, wie beoordeelt de verzekeringsplicht en de claim, wie beheert de fondsen en wie controleert?

Toetsing verzekeringsplicht

Rijksverzekeringsbank (OW)

Bestuur benoemd door regering

Raden van Arbeid (RvA)

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen L&TOW

Bestuur voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen ZW

Bestuur benoemd door organisaties van werkgevers en werknemers

Claimbeoordeling

Rijksverzekeringsbank (RVB)

Bestuur benoemd door regering

Raden van Arbeid (RvA)

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen L&TOW

Bestuur voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen ZW

Bestuur voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Fondsbeheer

Rijksverzekeringsbank

Bestuur benoemd door regering

Risico-verenigingen

Beheerd door werkgevers

Centrale Werkgeversrisicobank

Beheerd door werkgevers

Centraal Beheer

Beheerd door werkgevers

RvA (ZW)

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen L&TOW

Bestuur voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Bedrijfsverenigingen ZW

Bestuur voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Controle

Afdeling Arbeidersverzekering

Rijksverzekeringsbank

Bestuur benoemd door regering

Raad van Toezicht RVB

Vertegenwoordigers voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Verzekeringsraden

Vertegenwoordigers voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

RvA (ZW 1913)

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Beroep

Raden van Beroep

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Centrale Raad van Beroep

Benoemd door regering

Commissie scheidslieden L&TOW

Vertegenwoordigers voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Scheidsgerechten ZW

Vertegenwoordigers voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Samenwerking

Vereniging van Raden van Arbeid (VRA)

Vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers

Commissie van Overleg (CO)

Vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers

Federatie van Bedrijfsverenigingen

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

Advisering

Plaatselijke commissies Ongevallenwet

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

Rente-commissies Invaliditeitswet

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

Verzekeringsraden

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

Raden van Arbeid (RvA)

Raad voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers

Hoge Raad van Arbeid (HRvA)

Raad en commissies voorgedragen door organisaties van werkgevers en werknemers