Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Op deze plek wordt informatie over de geschiedenis van de verzorgingsstaat aangeboden.
Het doel is om kennis in een historische context te plaatsen en te verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek.

Aandachtspunten en definitie

Actuele informatie is te vinden via onze pagina op twitter

De invloed van de EU op sociale regelingen:

Updates van nationaal en internationaal nieuws betreffende zorg en zekerheid


Europeanen kunnen visie geven op de toekomst van sociaal Europa

Basic European unemployment insurance advocated by Commissioner L. Andor

European unemployment insurance proposed instrument to stabilize economy of member states

Integration between nation and state by social meausures creates welfare

Division of Powers between the EU, the Member States and Regional and Local Authorities

Europees Parlement stemt in met fonds om armoede in de Europese Unie te bestrijden

Europa tevreden met het doorvoeren van de aanbevolen hervorming van de pensioenstelsels

According to EU review people receiving benefits are more likely to get a job

European Social Union is necessary for European integration (pdf)

Raad van Europa wil versterking lokale autonomie


Plan om bijstandstoerisme van arbeidsmigranten uit andere EU-landen aan te pakken

Britse suggesties voor verandering immigratieregels voor EU onacceptabel

Liberalen in Britse coalitie vinden systeem van voorzieningen voor Europese burgers 'pervers'

Immigranten vangen spanningen op de arbeidsmarkt op

Nederlandse arbeidsmarkt in Europees perspectief

Free movement of people: five actions to benefit citizens, growth and employment

EU leaders and social partners agree on stronger social dimension in the EU

Duitse regering voelt niets voor plan Europese commissie voor werkloosheidsverzekering


Het belang van de media voor een democratisch Europa

European Commission proposes ideas to deepen social integration

Jürgen Habermas over solidariteit in Europa

Integratie van de sociale zekerheidssystemen in Europa

Social Europe - Annual Report of the Social Protection Committee

Important issues affecting the health of people in Europe today


Europa nodig om onmacht staatsdragende partijen te doorbreken

Liberale open markt en linkse gelijkberechtiging voeden Europese centraliseringstendens

Kabinet verwijst sociale plannen Eurocommissaris Andor naar de prullenbak

EU onderzoekt uitkeringstoerisme

De toerustingsimperatief en de Eurocrisis (pdf)

Europees recht en sociale verzekeringen (pdf)

Recente ontwikkelingen invloed EU op de verzorgingsstaat democratische gelegitimeerd


International Social Security Association positief over hervormingen Europese sociale systemen

ILO schat kans op sociale onrust in Europa het grootst

Deense regio's beheren gezondheidszorg, regionale ontwikkeling en bepaalde sociale instellingen

Denemarken heeft consistent ingericht zorgstelsel met één financieringssysteem

Decentralisatie Deense jeugdzorg les voor Nederland

Europese jongeren verloren door werkloosheid in 2010 en 2011 meer dan 76 miljard


Kwart Europese bevolking bedreigd door armoede of sociale uitsluiting

Belang natiestaat neemt af, belang van de rechten van het individu neemt toe

Global capitalism and the nation state

Oorsprong van de verzorgingsstaat

Codificatie van een recht op bestaanszekerheid (pdf)

De onzekerheid van de middenklasse in de VS en Europa

Kwart Europese bevolking bedreigd door armoede of sociale uitsluiting

OESO: pensioenen in Nederland hoger dan in elke andere ontwikkelde economie

Nederlandse pensioenfondsen presteren volgens OESO-rapport goed

European Insurance and Occupational Pensions Authority

Unilever verwacht een terugkeer van de armoede in Europa

Percentage nooitgetrouwden in West-Europa voor 1800 kwart bevolking


Sociale zekerheidsuitgaven in Europa

Historisch onderzoek naar problemen met ESF-gelden

ESF Nederland ontkende dat er financiële chaos heerst of is geblunderd

Draghi wil soepeler arbeidsmarkt, een soberder sociaal stelsel en meer flexibiliteit

Europa steunt de voedselbanken met 500 miljoen

Europese plannen voor een houdbaar pensioenstelsel

Verzorgingsstaat struikelblok voor Europese samenwerking


European Research Institute on Cooperative and Sociale Enterprises

Association Internationale de la Mutualité (AIM)

Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe

Europese politici laten jeugd in de steek

Diversiteit en voortbestaan Europese poldermodellen in gevaar

Transformation of the State Research Center

Europese methode armoedebestrijding (social inclusion) in Nederland


Think outside the conceptual box of the classical nation state

Globalisering maakt optimale grootte van een land kleiner

When cities rule the world

Discussions on the Industrial Revolution and its consequences

De universele verklaring van de rechten van de mens

De formulering van de rechten van de mens rond 1830

De universele mens


Verzorgingsstaat en Europese integratie

G. Esping-Andersen en S. Sassen in 2005: Naar een nieuwe verzorgingsstaat?

A. de Swaan, Zorg en de staat

Europa: hard werken en voor elkaar zorgen

P. Kropotkin, The state. Its Historic Role (1896)

Europese loterijenmarkt: blijft de link tussen loterij en liefdadigheid behouden?


Eurostat

Heeft u vragen of suggesties neem dan contact op via ecade@planet.nl.

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade

Danièle Rigter is the owner of Ecade and publishes on different elements of the history of the welfare state. She wrote about the role of the Dutch department of Labour and about several private organisations. Her latest publications are about Dutch and Belgian social insurance and about the relationship between different levels of government and its citizens. Her research focuses on the aspects of nationbuilding, democracy and citizenship in the making of the welfare state. For the Centre for the History of Health Insurance (Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars) in the Department of Medical Humanities at the VU University Medical Center in Amsterdam she was responsible for the management of the heritage of health insurance organisations (Erfgoedgids Zorgverzekeraars).

Ecade
Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575

Ecade op twitter