Inventarissen betreffende archieven van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars

Anoz (Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds)

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie (DGVP)

Federatie van Onderlinge Ziektenkostenverzekeraars (FOZ)

Federatie voor Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

De Friesland Zorgverzekeraar

Maatschappijziekenfonds Omstreken van Utrecht (OvU)

PWZ Achmea (Zaanstad)

Samenwerkende Instellingen in de Gezondheidszorg (SIG)

Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)

Vereniging van Directeuren van Ziekenfondsen (VDZ)

VHZ (Utrecht)

Ziekenzorg (Utrecht)


Zie ook de Erfgoedgids Zorgverzekeraars

Heeft u vragen of suggesties neem dan contact op via ecade@planet.nl.

Danièle Rigter