Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
K.P. Companje (red.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006, (Amsterdam 2008) is een uitgave van Aksant
in opdracht van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars


Recensie in het Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis

Inhoudsopgave

Opzet van het boek

Samenvatting

Effect Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg

Auteursgegevens

English summary

Persbericht


Op 20 juni 2012 raadde de minister van VWS de Tweede Kamer aan Tussen volksverzekering en vrije markt te lezen.

'Minister Schippers: In de ondertoon van de reacties die maandag zijn ingebracht en ook in de inbreng van een aantal van uw leden, proef ik een zekere nostalgie naar het goede oude ziekenfonds, waar de zorg er voor iedereen was en nog bijna gratis ook. Er is blijkbaar nog wat discussie over de oorsprong van dat mooie ziekendsfondswezen. Om die discussie op te helderen, kan ik u dit boek aanbevelen, om een beetje in de sfeer van het vorige debat te blijven. Het boek heeft als titel "Tussen volksverzekering en vrije markt", onder de redactie van Karel-Peter Companje. Ik zie de voorzitter nu heel erg bang kijken maar ik ga het niet voorlezen. Zoals men kan zien, is dit boek bestand tegen nog veel langere debatten.

De voorzitter: 
Mevrouw Leijten wil weten waar ze het kan kopen. 

Mevrouw Leijten (SP): 
Nou, ik wil de minister vragen of zij misschien de inleiding of een pagina of 80 zou willen voordragen.

De voorzitter: 
Daar zou de minister van mij geen toestemming voor krijgen. En dat zou ze aanvaarden. 

Minister Schippers: 
Als mevrouw Leijten daar prijs op stelt, wil ik dat buiten deze vergadering best een keer voor haar doen.'

Zie ook: D. Rigter, The making of the Dutch welfare state

KvK 23062575