Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Op deze plek wordt informatie over de geschiedenis van de verzorgingsstaat aangeboden.
Het doel is om kennis in een historische context te plaatsen en te verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek.

Aandachtspunten en definitie

Actuele informatie is te vinden via onze pagina op twitter

Geschiedenis, achtergronden, nieuws betreffende pensioenen:

In de meeste Europese landen zijn de pensioenen heel anders geregeld

Europa tevreden met het doorvoeren van de aanbevolen hervorming van de pensioenstelsels

Consequenties hervorming van het Britse pensioen

Mogelijk afstel na uitstel van Pensioenwet

De meeste collectieve pensioenregelingen zijn nadelig voor jongeren


Onafhankelijke kandidaten winnen zetels in deelnemersraad ABP

Under-30s should be allowed to save into a new system which is transparent

Kostwinner in de toekomst verleden tijd

Verhoging AOW-leeftijd stopt gevolgen vergrijzing

Jongeren mobiliseren in het pensioendebat

Effect maatregelen tegen vergrijzing op hoogte werkloosheid

Praktische uitwerking van het pensioenakkoord

Verslag KNAW-symposium over pensioenen


Kosten pensioenbeheer zetten rendementen pensioenfondsen onder druk

Grote geografische verschillen in levensverwachting

Britain's state pension is miserly compared with Europe

Brits pensioenstelsel functioneert volgens toezichthouder niet

Hervorming van het Britse staatspensioen

Pensioenregeling voor zzp-ers

Plannen voor pensioenspaarplicht voor iedereen

Vrouwen bouwen minder pensioen op dan mannen


OESO: pensioenen in Nederland hoger dan in elke andere ontwikkelde economie

Pensioenprobleem is te lang blijven liggen en vraagt om een snelle oplossing

Lubbers betreurt het terugstorten van pensioenpremie

Kantonrechter kan duidelijkheid bieden over rechtmatigheid terugstorten pensioengelden

Grote verschillen vermogensbeheer pensioenfondsen

Pensioenfondsbesturen vergaderen vaker dan vroeger

Veel Nederlanders krijgen na pensioen helft van hun laatstverdiende loon


Pensioenfondsen minachten deelnemers door dwarsbomen onderzoek naar verdwenen miljarden

Pensioenfonds gaat volgens nieuw stelsel inleg onteigenen

Onderzoek naar vertrouwen in pensioenfondsen

Regeerakkoord Rutte II leidt tot versobering van pensioenen

Pensioenhervorming Rutte I uitgesteld

European Insurance and Occupational Pensions Authority


Nederlandse pensioenmarkt moet open voor buitenlandse partijen

Rekenrente volgens Donner nodig bij overgang pensioenfondsen naar verzekeraars

Gevolgen overgang pensioenfonds naar pensioenverzekering

Verzekeraars willen dat leden van pensioenfondsen meer inspraak krijgen

Pensioenfondsen gaan in zee met verzekeraars

KPMG ziet pensioenfondsen overstappen naar verzekeraars

Klantgerichte aanpassingen van het pensioen- en verzekeringsstelsel (2000, pdf)


Pensioenfederatie vreest toename verantwoordelijkheden pensioenfondsen

Maatregelen pensioenstelsel gunstig voor de economie

Ouderen in het nieuwe pensioenstelsel verliezers

Volgens CPB zijn economie en ouderen beter af

ANBO tegen huisbezoek als fraudemaatregel

Duitse strijd tussen de generaties

Duitse vakbond waarschuwt voor pensioenpaniek

Bevolking van Duitsland wordt ouder dan ooit tevoren

Grootste pensioenhervorming in een eeuw

Wat de verzorgingsstaat jongeren nog te bieden heeft


Nederlandse pensioenfondsen presteren volgens OESO-rapport goed

Nieuwe spelregels pensioenstelsel, andere rekenrente

Soepelere regels, minder gesnij in pensioenen

Pensioenfederatie vindt rentepercentage ongeloofwaardig

Vertegenwoordigers jongere generaties moeten kunnen meebeslissen

Tweede Kamer reageert op pensioenplannen


Tien jaar arbeidsmarkthervormingen in Duitsland

CBS-rapport over sociale zekerheidshervormingen in Nederland

Zorg en pensioen grootste kostenposten voor burgers

Positie pensioenfondsen niet altijd duidelijk in jaarrekening bedrijven

Vroegpensioen kostte Europa in 2009 0,08% van het totale BNP

Pensioenfondsen, woningbouwcorporaties, banken, overheid en zorgverzekeraars moeten samenwerken

Vergrijzing maakt instemming parlement met hogere AOW-leeftijd noodzakelijk

Houdbaarheid AOW grote uitdaging


Voorstel Lex Hoogduin voor nieuwe volksverzekeringen

Volksverzekering maakt uitvoering eenvoudig

Ambtelijke rapporten brede heroverwegingen 2010

Europese plannen voor een houdbaar pensioenstelsel

Pensioenfondsen duperen met korting ruim 7 miljoen mensen


Ouderen melden zich aan voor opleidingsprogramma's jongeren

Algemene pensioeninstelling (api): pensioenfonds en verzekeraar in één

Pensioenfondsen Engeland mogen economie stimuleren

Bestuur pensioenfondsen niet langer afspiegeling van polder

Effect problemen pensioenfondsen op consumentenvertrouwen en private bestedingen

Hoe groter en breder het collectief, hoe beter

Administratieve complexiteit wordt grootste probleem pensioenakkoord

AFM onderzoeksrapport 'Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht'

Verzekeraars moeten transparanter zijn


Uitzending Zembla over prestaties pensioenfondsen aanleiding tot kamervragen

Analyse problemen met bedrijfspensioenen leidt tot roep om parlementaire enquête

Herstel pensioenfondsen staat hervorming niet in de weg

Pensioenreserves opgegaan aan pre-pensioen, premievakanties en terugstortingen

APB legt greep uit de pensioenkas van 30 miljard uit

Donner: verplichte collectieve pensioenen zijn goedkoper en halen beter rendement

Omslagstelsel kent minder risico's dan kapitaaldekkingsstelsel

MvT op de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 1949 (pdf)


Analyse van de geschiedenis en de machinaties binnen de incrowd betreffende het pensioenstelsel

Sociale partners doen graai in de sterk vermagerde pensioenkassen

Europese politici laten jeugd in de steek

Nationbuilding, democracy and citizenship. The making of the Dutch welfare state

Vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars neemt af

Verenigingen van toezichthouders

Hoe Nederland zichzelf bestuurt

Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland (NWO/ING)


Solidariteit tussen de generaties

Insurance, sickness and old age

Geschiedenis van de cao

Vakbondshistorie

Het eerste staatspensioen in Nederland (1913)

P.L Tak over de modernisering van de armenzorg en het recht op bijstand (1892)


Website over sociale vraagstukken

Historians, policymakers and the media

Nederlandse historici en hun bronnen online

Onderzoeksgroep politiek-institutionele geschiedenis

Historische kennis is van grotere waarde dan hogere wiskunde

Alfa-inzichten uit het verleden worden toegepast in het heden

Nederlab: cultureel erfgoed in een internetportaal


Bestuurlijke stabiliteit in een moderne rechtsstaat verworvenheid 100 jaar Koninkrijk

Canon van het sociale werk

Nationaal en internationaal nieuws over zorg en zekerheid

Website sociale vraagstukken

Website private uitvoering sociale zekerheid

Uitgaven sociale zekerheid en arbeidsmarkt


Sociale zekerheidsuitgaven in Europa

Wereldwijde overheidsstatistieken

Statistische trends Nederland 1899-2010 van het CBS

Verzekeringsstatistieken

Monetaire en financiële statistieken (DNB)

Historische statistieken België

Eurostat

Archief van het CBS

Financiële en monetaire statistieken van DNB

Zie ook Data Archiving and Networked Service (DANS)


Heeft u vragen of suggesties neem dan contact op via ecade@planet.nl.

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade

Danièle Rigter is the owner of Ecade and publishes on different elements of the history of the welfare state. She wrote about the role of the Dutch department of Labour and about several private organisations. Her latest publications are about Dutch and Belgian social insurance and about the relationship between different levels of government and its citizens. Her research focuses on the aspects of nationbuilding, democracy and citizenship in the making of the welfare state. For the Centre for the History of Health Insurance (Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars) in the Department of Medical Humanities at the VU University Medical Center in Amsterdam she was responsible for the management of the heritage of health insurance organisations (Erfgoedgids Zorgverzekeraars).

Ecade
Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575

Ecade op twitter