Contact
Home
webdesign: djRrrong for undone productions

Wie betaalt dan de premie?

In Het Centrum van 22 november 1920 reageerde W. Lucassen op een bericht van de dag ervoor over een besluit van verschillende werkgeversorganisaties, waaronder de katholieke en protestantse organisaties, om door middel van samenwerking met de werknemers een private ziekteverzekering tot stand te brengen (pdf).
Arbeiders werden door deze plannen gedupeerd. 'Zonder profeet te zijn, mag men toch met vrij groote zekerheid de verwachting koesteren dat handel en nijverheid een tijd te wachten staat van meer of minder groote malaise. En niets geen wonder zou het zijn, als die malaise tot gevolg had het stop zetten - zij het voor korten of langeren tijd - van menige industrie. Is die tijd er, dan volgt met mathematische zekerheid werkloosheid, of ontslag van velen. Of die malaise komt doordat het publiek niet wil, of kan koopen, of het de hooge prijzen niet wil betalen; of de reden is, de slechte valuta, of een geweldige buitenlandsche concurrentie, zooals men nu al kan zien aankomen, het doet er niet toe, doch die tijd komt, wat dan? Wat, indien menig industrieel een deel van zijn "menschen" op de keien stuurt, omdat hij eenvoudig geen werk heeft? Wie betaalt dan de premie?'

Meer informatie:

Geschiedenis verzorgingsstaat

Uitvoeringsorganen sociale zekerheid

Betreffende de Raden van Arbeid

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade en maakt onderdeel uit van het project Geschiedenis van de Raden van Arbeid